تبلیغات
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد - باشگاه های کتابخوانی شهرکرد:

محل برگزاری

نام باشگاه

شهر شهرکرد

عسل

شهر شهرکرد

فرشته های کتابخوان

شهر شهرکرد

دوست کاغذی

شهر شهرکرد

منتقد کوچک

شهر شهرکرد

کتابدونه

شهر شهرکرد

کتابخوانان کوچک

شهر شهرکرد

فسقلی کتاب میخونه

شهر شهرکرد

ک مثل کتاب

شهر شهرکرد

همه باهم بدونیم

شهر شهرکرد

دنیای کاغذی

شهر شهرکرد

دوست های کوچولوی کتاب

روستای دستگرد امامزاده

آفرینش

شهر شهرکرد

یار مهربان

شهر شهرکرد

دوست خوب بچه ها کتاب

شهر شهرکرد

یه باغچه پر از کتاب

شهر شهرکرد

باشگاه کتابخوانی انجمن نجوم سپهر شهرکرد

شهر شهرکرد

کتاب باز

شهر شهرکرد

باشگاه فرهیختگان

شهر شهرکرد

چند تا کتاب کافیه؟؟

شهر شهرکرد

نویسنده سلام

شهر شهرکرد

لذت دانایی

شهر شهرکرد

باهم بخونیم

شهر شهرکرد

صدای کتاب

شهر شهرکرد

کوچه برگ کتاب

شهر شهرکرد

گلبرگ

شهر شهرکرد

خورشید

روستای دستگرد امامزاده

بهار دانایی

روستای دستگرد امامزاده

آینده سازان

شهر شهرکرد

شهر روشن

شهر شهرکرد

معارف

شهر شهرکرد

جهانبین

شهر شهرکرد

نوید

شهر شهرکرد

طلوع آزادی

شهر شهرکرد

عرفان

شهر شهرکرد

زرد کوه

شهر شهرکرد

بهار آزادی

شهر شهرکرد

آسایش

شهر شهرکرد

ثمین

شهر شهرکرد

محمد

شهر شهرکرد

چتر کتاب

شهر شهرکرد

کتاباران

شهر شهرکرد

سفره خانه کتاب

شهر شهرکرد

باغ اندیشه

شهر شهرکرد

سهند

شهر شهرکرد

سمپاد

شهر شهرکرد

فرزانگان

شهر شهرکرد

تیزهوشان

شهر شهرکرد

گلستان هنر

شهر شهرکرد

ترنم دانش

شهر شهرکرد

کوهستان