تبلیغات
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد - بانک اطلاعاتی کانون تعزیه

لیست کانون های تعزیه شهرستان شهرکرد

نام اعضا

شهر

نام اعضا

شهر

مرادعلی توکلی

 

مهدیه

 

فرهاد بنیادی

 

شهرکرد

مهدی امیدیان

 

علیرضا باقری

 

حاج محمد آقا حیدری

 

چالشتر

 

ستار احمدی

 

محمد علی اکبریان

 

بهروز قاسم زاده

 

احسان علی محمدی

 

علیرضا رئیسی

 

مظاهر میرزاخانی

 

نافچ

 

نریمان علی بابایی

 

شهرکیان

اصغر رئیسی

 

رحمت الله علیرضایی

 

اشکفتک محمودی

 

اشکفتک

 

سجاد بیگزاده

 

رستم شاهین

 

شمس آباد

 

سید محمد طاهریان

 

فرخ شهر

 

محمدرضا شاهین

 

منصور ملک پور

 

حاج علی اکبر کریمیان

 

کاکلک

 

سید حسن موسوی

 

علی امیری

 

سید عزت موسوی

حاج عوضعلی خلجی

 

پیر بلوط

 

محمد علی گودرزی

 

طاقانک

 

یعقوب عسگری

 

عبدالرحیم اصغری

 

سید حسن فتحی

 

هفشجان

 

بهمن امیدی

 

ارجنک

 

موسی شمس

عیسی بخشی

 

جهانبخش کیانی

 

هرچگان

 

سید حجت الله جزایری

 

سورشجان

 

علی اکبر محمدی

 

هارونی

 

حشمت الله حیدری

 

حاج حسینقلی قاسمی

 

وانان

 

حمید زمانی

 

محمود رئیسی

 

حاج علی عزیزی

 

یوسف قائد امینی

اسد آباد

 

ابراهیم زمانی

 

جعفر مسعودی

مرغملک

 

 

علی حسین حبیبی

 

خوی

 

علی محمد حیدری

سودجان

 

علیرحم امینی

 

حاج حسن امینی

 

مصطفی آباد

 

اسماعیل رضایی

 

محمد امینی

 

غلام رضا امینی

 

 

ابراهیم ایزدی

 

دستگرد امام زاداه

 

 

 

محمود ابراهیمی