اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-10-27T13:55:16+01:00 text/html 2016-10-19T02:21:55+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری مسابقه کتابخوانی امر به معروف و نهی از منکر: http://ershadshk.mihanblog.com/post/453 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">برگزاری مسابقه کتابخوانی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">امر به معروف و نهی از منکر<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-10-17T07:37:09+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری کلاس های آموزشگاه قلم چی با تخفیف ویژه: http://ershadshk.mihanblog.com/post/452 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA">برگزاری کلاس های آموزشگاه قلم چی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA">با تخفیف ویژه<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:200%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-10-16T01:41:56+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد کسب رتبه داستانک "قرعه"؛ اثر آقای عزت الله صدیقی هفشجانی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/451 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">کسب رتبه داستانک "قرعه"؛<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">اثر آقای عزت الله صدیقی هفشجانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">در نهمین جشنواره ادبیات داستانی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">سازمان بسیج هنرمندان کشور<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-10-15T03:14:16+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/450 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSu7uU2CcBuGMCdf0VoFG9YSFoq5GWaPB2Lk2MdLNZw5bJ_9w4cJA" alt=""></div> text/html 2016-10-15T03:07:23+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شهادت امام سجاد "علیه السلام" تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/449 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://berna.ir/wp-content/uploads/2013/11/shahadate-imam-sajad.png" alt=""></div> text/html 2016-10-15T03:03:47+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 20 مهر؛ روز بزرگداشت حافظ گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/448 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAAQ7AAAAJDdjMDMzNmNjLWM1ZDMtNGRhMi04NThkLTIwNzUyZDZhYmQyMQ.jpg" alt=""></div> text/html 2016-10-10T04:44:18+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد ماه محرم بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/447 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khatoononline.ir/wp-content/uploads/2015/09/greeting-cards-muharram-31.jpg" alt=""></div> text/html 2016-10-06T05:39:13+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد مبارزه با مشروبات الکلی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/446 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQngzde-dLR9j7OTVLvDTx0jeZ1LOlSaf1HXT1DVko-immr-3Vi" alt=""></div> text/html 2016-10-04T01:46:13+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری کارگاه آموزشی "باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان": http://ershadshk.mihanblog.com/post/445 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">برگزاری کارگاه آموزشی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;"باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان"<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p><br></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-10-04T01:11:16+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری کارگاه ساخت فیلم کوتاه: http://ershadshk.mihanblog.com/post/444 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0; mso-bidi-language:FA">سرای اهل قلم شهرستان شهرکرد</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;برگزار می کند:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0; mso-bidi-language:FA">برگزاری کارگاه ساخت فیلم کوتاه<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-10-04T01:08:08+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد ماه محرم بر تمامی مسلمانان جهان تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/443 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.khatoononline.ir/wp-content/uploads/2015/09/greeting-cards-muharram-31.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-29T02:57:28+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 8 مهر؛ روز بزرگداشت مولوی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/442 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nikoodel.com/wp-content/uploads/2015/09/website.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-28T02:44:50+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 7 مهر؛ روز بزرگداشت شمس تبریزی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/441 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://oyaglig.com/wp-content/uploads/2015/09/shams.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-28T02:35:33+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 7 مهر؛ شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا (در سال 1360) http://ershadshk.mihanblog.com/post/439 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1393/7/7/29979_231.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-28T02:31:59+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد 7 مهر؛ روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس http://ershadshk.mihanblog.com/post/438 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://defapress.ir/files/fa/news/1395/7/5/4942_726.jpg" alt=""></div>