اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2015-11-28T08:07:50+01:00 text/html 2015-11-28T01:01:08+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد اجرای نمایش پدرانه در سالن فرهنگی هنری امیرکبیر http://ershadshk.mihanblog.com/post/254 <STRONG><FONT size=6 face="B Nazanin"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><FONT size=6 face="B Nazanin"> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 24pt" lang=FA><FONT color=#993399>اجرای نمایش پدرانه</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 24pt" lang=FA><FONT color=#993399><SPAN>&nbsp;</SPAN>در سالن فرهنگی هنری امیرکبیر</FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 24pt" lang=FA><FONT color=#993399 size=3>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></SPAN></B></P></FONT></STRONG></SPAN></B></FONT></STRONG> text/html 2015-11-25T01:00:19+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فرخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا "علیه السلام" http://ershadshk.mihanblog.com/post/253 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 488px; HEIGHT: 272px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.shamstoos.ir/Content/media/image/2015/11/72590_orig.jpg" width=1574 height=2573></P> <P align=center><FONT color=#996633>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></P> text/html 2015-11-24T05:07:51+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد جشنواره ملی نگارگری آیات http://ershadshk.mihanblog.com/post/252 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 504px; HEIGHT: 304px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2015/11/310031_orig.jpg" width=908 height=1685></P> <P align=center><FONT color=#3333ff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></P> text/html 2015-11-18T06:38:04+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد اولین جشنواره عکاسی "عکس چهارمحال و بختیاری" به میزبانی شهرستان کیار برگزار می شود. http://ershadshk.mihanblog.com/post/243 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 170%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 170%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اولین جشنواره عکاسی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 170%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 170%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>"عکس چهارمحال و بختیاری" <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 170%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 170%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به میزبانی شهرستان کیار<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>برگزار می شود.</SPAN></B></P> <P align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><FONT size=2></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: red; FONT-SIZE: 22pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=FA><FONT size=2>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></SPAN></B></P> text/html 2015-11-18T04:47:45+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان هشتمین کنگره کشوری شعر عاشورایی قروه – کردستان http://ershadshk.mihanblog.com/post/242 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 492px; HEIGHT: 273px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2015/11/308588_orig.jpg" width=238 height=343></P> <P align=center><FONT color=#009900>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></P> text/html 2015-11-18T03:40:14+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری ویژه برنامه هفته کتاب و کتاب خوانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com/post/241 <B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 24pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برگزاری ویژه برنامه هفته کتاب و کتابخوانی در <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 12pt 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 26pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=2>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></o:p></SPAN></B></P> text/html 2015-11-18T02:50:48+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد جشنواره ملی نقاشی و نقاشی‌خط "آیات" http://ershadshk.mihanblog.com/post/240 <P align=center><SPAN class=briefdescription1><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'time new roman'; mso-hansi-font-family: 'time new roman'" lang=AR-SA>&nbsp;برگزاری جشنواره ملی نقاشی و نقاشی خط "آیات" <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از سوی دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد در استان خوزستان.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 12pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'time new roman'; mso-hansi-font-family: 'time new roman'" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'time new roman', 'serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 311px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2015/11/307553_orig.jpg" width=582 height=591></P> <P align=center><FONT color=#33ccff>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:&nbsp;</FONT></P> text/html 2015-11-16T02:35:49+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد برگزاری آزمون قرآن و عترت http://ershadshk.mihanblog.com/post/239 <P align=right><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;برگزاری آزمون قرآن و عترت </SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></B></P> text/html 2015-11-15T05:37:43+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی http://ershadshk.mihanblog.com/post/238 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 28pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>طر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 36pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>ح ساماندهی و حمایت از<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 36pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مشاغل خانگی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #4f6228; FONT-SIZE: 36pt; mso-themecolor: accent3; mso-themeshade: 128; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></SPAN></P> text/html 2015-11-15T02:34:49+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد رونمایی از کتاب "تا پلک می زند" اثر آقای مسلم سلیمانیان چالشتری http://ershadshk.mihanblog.com/post/237 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<IMG style="WIDTH: 506px; HEIGHT: 327px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://basijnews.ir/files/fa/news/1394/8/23/231785_936.jpg" width=526 height=306></P> <P align=center><FONT color=#000099>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</FONT></P> text/html 2015-11-15T01:38:05+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد با انجمن ادبی نوای غریب دستگرد امام زاده http://ershadshk.mihanblog.com/post/236 <FONT face="B Nazanin"> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#663366></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد با اعضای انجمن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ادبی نوای غریب دستگرد امام زاده<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center><FONT color=#993399></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#993399>برای کسب اطلاعات بیشتر به اداامه مطلب مراجعه نمایید:</A></FONT></FONT></P> text/html 2015-11-11T03:10:47+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری داستان بانه http://ershadshk.mihanblog.com/post/235 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'time new roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'time new roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><FONT color=#3333ff></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'time new roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'time new roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><FONT color=#3333ff>داستان تجربه دیگری از زندگیست که تجربه نکرده ایم</FONT>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'time new roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'time new roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 314px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/Media/image/2015/09/293480_orig.jpg" width=513 height=254></P> <P><FONT color=#996633>برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</FONT></P> text/html 2015-11-10T03:14:15+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد فراخوان کشوری 19 مهر ماه با موضوع سخن متناسب با نیاز جوانان http://ershadshk.mihanblog.com/post/234 <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 13pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 11.0pt" lang=FA><FONT color=#3333ff>فراخوان کشوری <FONT face=Mihan-Yekan>19</FONT> مهرماه؛ سخن متناسب با نیاز جوانان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 498px; HEIGHT: 305px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mehrab8.com/images/m19.png" width=455 height=302>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff>برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید</FONT>.</P> text/html 2015-11-10T02:07:28+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد سومین جشنواره بین المللی شعر (حوزه) اشراق؛ ویژه طلاب http://ershadshk.mihanblog.com/post/231 <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 256px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/28-6-1394/IMAGE635783737970832510.jpg" width=353 height=195>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#3333ff>&nbsp;برای دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</FONT></P> text/html 2015-11-09T06:56:36+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد دومین سوگواره منطقه ای شعر آیینی مشک تشنه http://ershadshk.mihanblog.com/post/230 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=7><FONT color=#009900><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 28pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 36pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 34pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دومین سوگواره منطقه ای شعر آیینی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 34pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 34pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA>"</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 34pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مشک تشنه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 34pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang=FA>"<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT color=#009900 size=2><STRONG>برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.</STRONG></FONT></SPAN></P></SPAN>