اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-05-30T19:30:22+01:00 text/html 2016-05-24T03:16:38+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز مقاومت و پایداری گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/352 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">چهارم خرداد ماه<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">&nbsp;روز دزفول؛<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">روز مقاومت و پایداری گرامی باد<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-05-23T03:11:38+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/351 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/1514533/%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%DA%AF%D9%88%D9%86%20(1).jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-21T01:44:00+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد حضرت مهدی "عجل الله التعالی فرجه الشریف" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/wallpaper/thumbs/thumbs_imam-zaman-wallpaper.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-21T00:29:02+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز بزرگداشت ملاصدرا گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/349 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2123.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-19T02:53:46+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد حضرت علی اکبر "علیه السلام" و روز جوان مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/348 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou7431.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-17T00:14:18+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد مطالب آموزشی انجمن نویسندگی سخن (تفاوت داستان کوتاه با رمان): http://ershadshk.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0">مطالب آموزشی انجمن نویسندگی سخن<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0">(تفاوت داستان کوتاه با رمان)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0">شماره 31:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-05-16T23:50:50+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aryanews.com/Uploads/NewsPics/20150517103750782.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-15T03:23:00+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد و پارک علم و فناوری: http://ershadshk.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">شهرستان شهرکرد و پارک علم و فناوری:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#943634;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191;mso-bidi-language: FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#943634;mso-themecolor:accent2; mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-05-14T00:28:32+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/scientific/ferdowsi-biography-gh050.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-14T00:25:52+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد رونمایی از کتاب "زپود محنت و تار محبت": http://ershadshk.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.qudsonline.ir/larg/1395/02/23/IMG09141214.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-11T01:31:17+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد اعیاد شعبانیه مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7405997632/%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87_1.jpg"></div> text/html 2016-05-11T01:28:39+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آثار قنبر بلالی دهكردی در شهركرد به نمایش گذاشته شد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/340 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 5.75pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:BMitraBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:BMitraBold;color:#7030A0">آثار قنبر بلالی دهكردی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 5.75pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:BMitraBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:BMitraBold;color:#7030A0">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 5.75pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:20.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:BMitraBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:BMitraBold;color:#7030A0">در شهركرد به نمایش گذاشته شد</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: BMitraBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: BMitraBold;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 5.75pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:BMitraBold;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:BMitraBold;color:#7030A0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#7030A0">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#7030A0"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-05-11T00:57:47+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شرکت در جلسه یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی: http://ershadshk.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شرکت در جلسه یادمان<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(0, 176, 80); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-05-04T04:14:11+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد عید مبعث مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou4452.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-04T03:58:09+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد بزرگداشت شیخ صدوق http://ershadshk.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr91.jpg" alt=""></div>