اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد http://ershadshk.mihanblog.com 2016-05-04T13:40:20+01:00 text/html 2016-05-04T08:44:11+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد عید مبعث مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou4452.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-04T08:28:09+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد بزرگداشت شیخ صدوق http://ershadshk.mihanblog.com/post/335 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/hhr91.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-04T08:20:08+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد افتتاح نخستین دیوار دانایی شهرکرد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Nassim;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Nassim; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">افتتاح نخستین دیوار دانایی شهرکرد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Nassim;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Nassim; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Nassim;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Nassim; color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 11.25pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Nassim;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Nassim;color:#00B0F0;mso-bidi-language: FA">جهت کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-05-03T05:44:41+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/333 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou14315.jpg"></div> text/html 2016-05-03T05:39:42+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد گروه تئاتر حاشا شهرکرد به جشنواره تئاتر دانشجویی راه یافت: http://ershadshk.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#E36C0A; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">گروه تئاتر حاشا شهرکرد به<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#E36C0A; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">جشنواره تئاتر دانشجویی راه یافت<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#E36C0A; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#E36C0A; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade: 191;mso-bidi-language:FA">برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-05-01T04:08:25+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد هفته معلم گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou1472.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-23T04:29:19+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد وفات حضرت زینب "سلام الله علیها" تسلیت باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://peikfun.com/Content/UserFiles/Images/Images2/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3-40132.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-23T03:53:57+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد روز بزرگداشت شیخ بهایی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://tebyan-ardebil.ir/images/97a5180f-1758-4b08-bd33-2fd1f24de3dd.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-20T08:57:30+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد میلاد حضرت علی "علیه السلام" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/327 <div style="text-align: center;"><img src="http://farhangi.basu.ac.ir/getattachment/49b65e2c-c1c6-4558-82e5-c9f7f8b5f4dd/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7.aspx"></div> text/html 2016-04-20T08:54:39+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد شرکت در ویژه برنامه ماه رجب و میلاد حضرت علی "علیه السلام": http://ershadshk.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">شرکت در ویژه برنامه ماه رجب و<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">&nbsp;میلاد حضرت علی "علیه السلام":<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید:<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-04-20T05:17:31+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد سالروز اعلام انقلاب فرهنگی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/323 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rasekhoon.net/_files/userfiles//vizhe/93/enghelab-farhangi.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-20T05:16:24+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.javanpress.ir/wp-content/uploads/2014/04/sepahcr-300x269.gif" alt=""></div> text/html 2016-04-20T05:13:25+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد آغاز ایام اعتکاف (ایام البیض) گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/710342" alt=""></div> text/html 2016-04-19T03:31:19+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی گرامی باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.panoramio.com.storage.googleapis.com/photos/original/5454532.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-18T06:03:41+01:00 ershadshk.mihanblog.com ارشاد شهرکرد ولادت امام جواد "علیه السلام" مبارک باد: http://ershadshk.mihanblog.com/post/318 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://islamicpics.ir/wp-content/gallery/kartpostal/veladat-imam-javad-1-k.jpg" alt=""></div>